در ایران فروشگاه ارزان گیاهان دارویی در تهران مجوز بسته بندی گیاهان دارویی منحصراً برای واحدهای بسته بندی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می شود. واحدهای بسته بندی مجاز پس از کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنها می توانند گیاهان دارویی را در لیست ارائه شده توسط این وزارتخانه بسته بندی کنند. در صورتی که متقاضی بسته بندی گیاهی خارج از لیست را درخواست کند، نام گیاه پس از بررسی توسط کارشناسان دفتر گیاهان دارویی و تایید کمیته بررسی و توسعه داروهای گیاهی و طبیعی ایران به لیست اضافه می شود. در بسته بندی صحیح باید نکات زیر رعایت شود:

دستورالعمل مصرف
کاربرد درمانی
تاریخ تولید
شماره مجوز
وزن
نام و نام علمی گیاه را ذکر کنید
قسمت های گیاه مورد استفاده را ذکر کنید، به عنوان مثال: گل، برگ، ریشه و غیره.
با اشاره به مدت اعتبار مصرف

هیچ محصولی یافت نشد.