فروش ارزان روغنهای گیاهی در تهران یا روغن نباتی یا روغن نباتی یک تری گلیسیرید است که از گیاهان به دست می آید. اصطلاح “روغن گیاهی” را فقط می توان به عنوان روغن گیاهی تعریف کرد که در دمای اتاق مایع است، یا به طور کلی بدون توجه به وضعیت ماده در دمای معین. بنابراین روغن‌های گیاهی که گاهی در دمای اتاق جامد هستند، گاهی به عنوان چربی‌های گیاهی شناخته می‌شوند. در مقایسه با تری گلیسیرید، موم های گیاهی فاقد گلیسرول در ساختار خود هستند. اگرچه روغن را می توان از بسیاری از قسمت های گیاه استخراج کرد، اما در عمل تجاری، روغن بیشتری از دانه ها استخراج می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.