غذا از گیاهان یا غذاها با غذا غذا است که بیشترین یا غذاهای بدن را دارد. .، بذر و میوه) که هیچ حیوانی یا مواد مصنوعی وجود ندارد. اگر چه  فروش ارزان محصولات گیاهی در تهران مواد غذایی از پوشش گیاهی ممنوع یا محدود کردن محصولات غذایی است،لزوما به این معنی نیست که خوردن برای بارداری، تابش، دوران کودکی و بزرگسالان، و همچنین برای ورزشکاران.

هیچ محصولی یافت نشد.